Dating pentru proprietarii de arme, LEGE nr din 28 iunie privind regimul armelor şi al muniţiilor

Utilizarea gloanțelor expansive cu jumătate de coajăeste permisă în absența altor cartușe sau dacă este posibil să se obțină fără deformare cu urme ale canalului receptor, într-o stare adecvată pentru analiza ulterioară de identificare. Concluzie medicală care confirmă absența contraindicațiilor pentru posesia armelor. Autoritatea competentă Art. Pentru păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi pentru transmiterea acestora altor persoane, posesorul de armă riscă o amendă de până la 42 de lei sau închisoare de până la 3 ani. Dispoziții generale Controlați armele cu zbaturi efectuate pentru a crea un bazin federal de bullet. Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor Art.

LEGE nr.

dating pentru proprietarii de arme 22 de ani datând femeie de 30 de ani

Definiţii Art. Definiţii generale 1. Categorii de arme şi muniţii 1. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei 1.

  1. LEGE 16/06/ - Portal Legislativ
  2. LEGE nr.
  3. Controlați armele cu zbaturi
  4. Câte arme dețin persoanele fizice din Moldova
  5. Eleonora Lisnic.

Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1. Categorii de persoane 1.

Mii de băcăuani au o armă acasă - kpop-music.ro (24.08.2013)

Tipuri de documente 1. Autoritatea competentă Art. Aspecte generale privind regimul armelor Art. Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale Art. Condiţii generale privind deţinerea armelor Art. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

dating pentru proprietarii de arme lucruri de evitat când se întâlnesc online

Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor letale Art. Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat Art. Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, dating pentru proprietarii de arme şi folosire a armelor Art. Documentele care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor Art. Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al permisului de armă Art.

Secţiunea a 2-a Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice de cetăţenie română Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale Art.

Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale Art. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare Art. Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor Art. Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor Art. Obligaţia titularului autorizaţiei de procurare a armelor, care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa Art. Pierderea dreptului de procurare a armelor Art.

Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor Art. Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane Art.

Înstrăinarea armelor letale Art. Secţiunea a 3-a Condiţii cu privire la deţinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice de cetăţenie română 1. Dispoziţii generale Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă Art. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

dating pentru proprietarii de arme edward și bella datând din viața reală

Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei Art. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire Art.

Vizarea permisului de armă Art. Regimul dreptului de deţinere a armelor letale Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor Art. Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere Art. În cazul în care colecţionarul a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art.

46 de ani femeie datând şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor Art. Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art.

Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de deţinere a armelor, de către persoana care se află în una din situaţiile prevăzute la art.

Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale Art. Limitele exercitării uzului de armă Art. Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă Art. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliţie care desfăşoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

dating pentru proprietarii de arme speed ​​dating burlington pe

Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor Art. Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare Art. Transportul şi portul armelor de vânătoare Art. Uzul de armă de vânătoare Art. Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare Art. Acordarea dreptului de tt dating şi folosire a armelor de tir Art. Transportul, portul şi folosirea armelor de tir Art.

Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice Art. Regimul procurării şi deţinerii muniţiei aferente armelor letale, de către persoanele fizice Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale Art.

Procurarea muniţiei de către colecţionarii de arme Art. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. Revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale Art. Regimul călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţiile deţinute de către cetăţenii români Dating pentru proprietarii de arme călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţia corespunzătoare Art.

În cazul în care, pe dating pentru proprietarii de arme şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale Art. Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale şi muniţia din dotare Art.

Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum dating pentru proprietarii de arme a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de armă Art.

Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale Art. Secţiunea a 4-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice străine Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România Art.

În sensul prezentei legi, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor.

dating pentru proprietarii de arme datând peste 45 de forumuri

Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere Art. Scoaterea din România a două sau mai multe arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizaţi să comercializeze aceste arme. Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României, de către străini Art. Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale Art.

Achiziţionarea, de pe teritoriul României, a muniţiei de către străini Art. Secţiunea a 5-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale Art.

Certificatul de deţinător Art. Păstrarea armelor neletale Art. Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini Art. Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare Art. Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare Art. Folosirea armelor utilitare Art. Procurarea muniţiei pentru armele neletale Art.

Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor Art. Secţiunea a 2-a Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării şi dotării personalului propriu cu arme şi muniţii Art.

Această evidenţă se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. Evidenţa registrelor prevăzute la alin. Dotarea personalului propriu cu arme letale şi muniţii Art. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art.

Cum sa faci un modul pentru origami Controlați armele cu zbaturi Controlați pistoalele de împușcare cu baril marcat efectuată în conformitate cu art. Instrucțiunea privind procedura de desfășurare a acestei proceduri a fost aprobată prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.

Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea, în afara orelor de program. Dotarea personalului propriu dating pentru proprietarii de arme arme neletale Art. Verificarea personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi muniţiei Art. Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor Art. Categorii de persoane juridice şi unităţi care pot deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi muniţii Art.

Secţiunea a 3-a Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice 1.

LEGE nr.

Dispoziţii generale privind autorizarea pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai în jos publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.

Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor Art. Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţie Art. Condiţiile pentru păstrarea armelor şi muniţiilor, precum şi pentru dotarea personalului angajat Art.

Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către societăţile specializate de pază Autorizarea procurării armelor şi muniţiei de către societăţile specializate de pază Art. Acordarea autorizaţiei de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor Art.

dating pentru proprietarii de arme datând pe cineva cu teama de abandon