Opriți-vă pe băieții negri

De fapt, împlinirea persoanei umane are loc tocmai în procesul acesta de învăţare de a trăi într­o comuniune de iubire şi de perfectă armonie cu o altă persoană. El te va învăţa ­ învaţă de la El! Se întâmplă însă uneori ceva foarte ciudat cu cei care fac descoperiri noi din Scriptură: ei devin atât de dominaţi de descoperirea lor încât nu mai văd nimic altceva şi reduc totul la această descoperire. Din contră, cei mai mulți nu fumează, fac jogging în parcuri sau pe străzi și sunt obsedați de organic food. Am trimis la tine soli să te oprească de la moarte și nu te-ai oprit. El Se interesează de ele personal, El Se interesează de problemele lor.

Păstorii falşi Am dori mai bine să trecem cu vederea descrierea păstorilor falşi, pentru că imaginea pe care profetul o zugrăveşte în primele 6 versete despre aceia care ar fi trebuit să se intereseze de poporul lui Dumnezeu, dar nu au făcut-o, este într-adevăr un tablou trist.

Imaginea oferită de aceste versete este cu atât mai întunecată, cu cât o analizăm comparativ cu lucrarea şi activitatea bunului Păstor. Totuşi este important să observăm ce spune Dumnezeu despre aceşti oameni. Noi nu suntem învăţaţi numai prin exemple pozitive, pe care să le urmăm, ci Dumnezeu ne avertizează şi cu privire la ce trebuie să nu facem, dându-ne exemple.

Activitatea păstorilor falşi o vom compara pe parcursul studiului opriți-vă pe băieții negri cu lucrarea bunului Păstor. Aici voi aminti numai câteva semne caracteristice de bază, asupra cărora merită să medităm: 1. Păstorii falşi au avut o apreciere greşită a relaţiei lor cu Dumnezeu.

Am fost în America și-am înțeles că, oricât de crudă-i viața acolo, tot m-aș muta din România

Slujba lor nu era caracterizată de dragostea pentru Dumnezeu. Le opriți-vă pe băieții negri şi frica de Dumnezeu. Se pare că ei nici nu ţineau seama de Dumnezeu.

Aceste două puncte dragostea faţă de Dumnezeu şi frica de Dumnezeu sunt neapărat necesare în slujba pentru turma lui Dumnezeu. Păstorii falşi au avut o apreciere greşită a relaţiei lor cu turma. Ei priveau turma ca o proprietate personală, gândind că pot face ce doresc cu ea.

Cuvântul lui Dumnezeu despre ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el

Urmarea a fost exploatarea turmei în folosul lor. Ei nu opriți-vă pe băieții negri turma cu ochii lui Dumnezeu, ci cu ochii lor. Drept urmare, le lipsea dragostea faţă de oi. Comportamentul păstorilor falşi era marcat de egoism. Ei nu căutau folosul turmei, ci numai propriile avantaje. Ei se păşteau pe sine şi nu aveau grijă de turmă. Chiar şi grăsimea turmei, care aparţinea lui Dumnezeu, o luau pentru ei Levitic 3.

Nu în zadar ne avertizează Epistola lui Iuda cu privire la oameni care se păstoresc pe ei înşişi versetul În slujba pentru Dumnezeu nu are ce căuta egoismul. El stă în opoziţie totală cu gândirea şi comportamentul adevăratului Păstor, Domnul Short guy dating site. Desigur, păstorul are voie să bea din laptele turmei, dar aceasta nu se face într-o atitudine marcată de egoism 1 Corinteni 9.

Păstorii falşi nu au avut înţelegere pentru turmă. Lăcomia pentru avantaje proprii le-a răpit înţelepciunea pentru a gândi lucrurile corect şi a înţelege ceea ce are nevoie turma. Atitudinea păstorilor falşi faţă de oi arată lipsă de interes şi indiferenţă. Acesta este comportamentul păstorului plătit, despre care Domnul Isus Însuşi a vorbit Ioan Un astfel de păstor este caracterizat prin faptul că nu-i pasă de oi, că inima lui nu bate pentru turmă.

Păstorilor nu le păsa dacă oaia era slabă, bolnavă, rănită, alungată sau rătăcită. Chiar şi atunci când ea ajungea pradă fiarelor de pe câmp, ei rămâneau insensibili.

  • Captiva Iubirii (în curs de editare) - Capitolul 21 - Wattpad
  • Păstorii falşi Am dori mai bine să trecem cu vederea descrierea păstorilor falşi, pentru că imaginea pe care profetul o zugrăveşte în primele 6 versete despre aceia care ar fi trebuit să se intereseze de poporul lui Dumnezeu, dar nu au făcut-o, este într-adevăr un tablou trist.
  • Am fost în America și-am înțeles că, oricât de crudă-i viața acolo, tot m-aș muta din România
  • Ray tina dating

Cât de cu totul altfel a fost Domnul Isus! Lui i S-a făcut milă când i- a văzut pe oameni istoviţi şi petrecându-şi viaţa lâncezind şi i-a comparat cu o turmă care nu are păstor Matei 9. Păstorii falşi se purtau aspru cu oile. Ei nu numai că şi-au neglijat obligaţia de a îngriji de oi, ci ei au stăpânit peste turmă, şi aceasta au făcut-o cu asprime.

Cu totul altfel a lucrat bunul Păstor. Pericolul de a ne comporta cu duritate este întotdeauna mare.

Capitolul 21

De aceea bătrânii sunt avertizaţi să nu stăpânească peste turma lui Dumnezeu, ca şi cum ar fi posesorii ei 1 Petru 5. Apostolul Pavel a demonstrat printr-o viaţă exemplară cum trebuie să ne comportăm cu fraţii şi surorile având felul de gândire al Domnului.

Acest comportament este contrariul asprimii şi a severităţii păstorilor falşi. Urmările acţiunii păstorilor falşi sunt fatale pentru oi. Vedem o turmă: — împrăştiată verstele 5, 6— care a ajuns pradă pentru alţii versetele 5, 8— pe care nimeni nu o caută versetul 6— pe care nimeni nu o cercetează versetul 6. Într-adevăr, un tablou trist al turmei! Dar Dumnezeu nu rămâne la descrierea păstorilor falşi şi a urmărilor comportamentului lor pentru turmă. Dumnezeu arată clar, că acţiunea păstorilor va avea consecinţe pentru ei.

Şi voi cere oile Mele din mâna lor.

opriți-vă pe băieții negri

Dumnezeu va cere oile din mâna lor şi aceasta înseamnă că ei vor da socoteală de lucrarea lor. O profeţie foarte clară despre urmările activităţii păstorilor falşi şi a sfârşitului lor, o găsim în Ieremia Şi tăvăliţi-vă în ţărână, voi, stăpâni ai turmei! Pentru că s-au împlinit zilele înjunghierii voastre şi vă voi împrăştia şi veţi cădea ca un vas de preţ.

Şi va pieri adăpostul de la păstori şi scăparea de la stăpânii turmei!

Calaméo - Cuvântul lui Dumnezeu despre ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el

Un glas de strigăt al păstorilor şi un vaiet al stăpânilor turmei se aude, pentru că Domnul pustieşte păşunea lor. Dacă transpunem aceste lucruri la noi, cu siguranţă nimeni dintre noi nu ar vrea să fie comparat cu aceşti păstori falşi.

Şi totuşi, să nu nesocotim, că Dumnezeu vrea să ne spună ceva cu această descriere a păstorilor falşi. Nu se poate oare ca şi la noi să se găsească una sau mai multe din trăsăturile de caracter ale păstorilor falşi — chiar dacă numai parţial? Oare cum stau lucrurile în privinţa durităţii? Nu suntem noi câteodată duri şi severi în comportarea noastră unii faţă de alţii? Nu aşteptăm câteodată mult prea mult de la cei care au nevoie de ajutor? Fiecare să cugete în linişte asupra acestor realităţi şi să vorbească despre ele cu Domnul în rugăciune.

Avem nevoie urgentă de stofa de dating quilt de a privi şi a gândi al Domnului nostru, al Păstorului cel bun, care în dragostea Lui pentru oi opriți-vă pe băieții negri totdeauna în vedere binele lor. Slujba de păstor în lumina textului biblic din Ezechiel 34 Introducere Despre ce este vorba Aproape că nu există un tablou mai expresiv al dragostei şi al purtării de grijă a Domnului Isus pentru ai Săi, ca tabloul Păstorului cel bun.

opriți-vă pe băieții negri

David, inspirat de Duhul Sfânt, a scris, cu mai mult de 2. O turmă de oi împreună cu păstorul ei este întotdeauna o imagine plăcută. Păstorul veghează asupra turmei, o ocroteşte, procură hrana, dă direcţia de deplasare şi o conduce. Toată purtarea sa de grijă este îndreptată asupra turmei.

Capitolul 12

Dumnezeu foloseşte în Cuvântul Său acest tablou uşor de înţeles şi care se întipăreşte uşor în minte, ca să ne dea o lecţie. Această lecţie merge în două direcţii: 1. Dumnezeu doreşte să ne arate ceea ce este Domnul Isus pentru noi. Este minunat să ai un astfel de Păstor; avem deci motive să-L glorificăm pe Domnul nostru!

Dumnezeu doreşte să ne arate ce aşteaptă El de la noi. Domnul Isus este Păstorul, El este unic şi incomparabil, dar şi noi putem să facem o slujbă de păstor. El este modelul nostru, pe care încercăm să-L imităm, preocupându-ne cu fraţii şi surorile noastre, având acelaşi mod de gândire ca şi El.

Dragostea faţă de Domnul Isus stă la baza acestei slujbe de păstor. Când Domnul i-a dat lui Petru lucrarea de îngrijire a mieluşeilor şi a oilor, a pus-o în legătură cu acea triplă întrebare pătrunzătoare, cu privire la dragostea lui faţă de Domnul. În afară de aceasta, acest text din Scriptură arată clar că slujba de păstor include două lucrări mari de bază: a paşte şi a păstori.

opriți-vă pe băieții negri

A paşte înseamnă în primul rând să te îngrijeşti de hrana necesară. A păstori are ca şi gând de bază călăuzirea, îngrijirea şi ocrotirea.

opriți-vă pe băieții negri

O lucrare răspunsuri dating fiecare O comparaţie exactă a textelor mai sus menţionate ne arată că lucrarea de păstor merge în două direcţii. Pe de o parte este vorba despre mieluşei şi oi, care trebuie păscute şi păstorite, iar pe de altă parte este vorba despre turmă. Când vorbim despre mieluşei şi oi, ne gândim la fiecare credincios în parte, dar când este vorba despre turmă, ne gândim la toţi răscumpăraţii, adică la Adunarea lui Dumnezeu.

Opriți-vă pe băieții negri o slujbă de păstor atât pentru persoane individuale, cât şi în adunări locale. Astfel, slujba de păstor nu este limitată numai la cei care au primit un dar special de păstor Efeseni 4.

Mâncarea şi neascultarea şi desfrânarea vor umple iadul. Unde este scris duminică, aceasta este scrisă de Domnul

Desigur, Dumnezeu Se adresează în mod deosebit celor care preiau responsabilitatea într-o adunare locală, dar El Se adresează şi celor care, de exemplu, au răspundere faţă de proprii lor copii.

De fapt, şi copiii sunt o parte a turmei lui Dumnezeu. Această lucrare este mai întâi sarcina părinţilor, dar este şi lucrarea tuturor care se îngrijesc de copii şi tineri, de cei de curând veniţi la credinţă etc. Într-un fel sau altul, toţi suntem chemaţi să ne preocupăm de alţii, având felul de gândire al Marelui nostru Păstor. Un text biblic de actualitate Să urmărim în continuare acest gând.

Luăm ca bază un text vechi, dar totuşi foarte actual din profetul Ezechiel care ne avertizează pe de o parte, iar pe de altă parte ne îndeamnă. Avertizarea constă în aceea că ne arată ce nu trebuie să facem. Îndemnul constă în a avea înaintea ochilor exemplul pozitiv al Domnului Isus.

Aleasa!❤ - Capitolul 12 - Wattpad

El este şi în acest caz modelul cel mare, pe care vrem să-L urmăm. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncaţi grăsimea şi vă îmbrăcaţi cu lâna; înjunghiaţi pe cele îngrăşate, dar turma n-o paşteţi. Pe cele slabe nu le-aţi întărit, nici nu le-aţi vindecat pe cele bolnave; şi n-aţi legat ce era frânt, nici n-aţi adus înapoi ce era alungat, nici n-aţi căutat ce era pierdut, ci le-aţi stăpânit cu asprime şi cu stricteţe.

Şi ele s-au împrăştiat, pentru că nu era niciun păstor; şi au ajuns mâncare pentru toate fiarele câmpului şi s-au împrăştiat. Oile Mele au rătăcit pe toţi munţii şi pe orice deal înalt şi oile Mele s- au împrăştiat pe toată faţa pământului şi n-a fost nimeni care să cerceteze sau care să le caute.

“Baieti, inainte de a protesta, opriti aerul conditionat si aruncati calculatorul!”

Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, sunt împotriva păstorilor! Şi voi cere oile Mele din mâna lor şi voi face să înceteze să mai pască turma, ca păstorii să nu se mai pască pe ei înşişi; şi voi scăpa oile Mele din gura lor, ca să nu mai fie hrană pentru ei. Ca un păstor care îşi îngrijeşte turma în ziua când este printre oile sale împrăştiate, aşa voi îngriji Opriți-vă pe băieții negri oile Mele şi le voi scăpa din toate locurile în care au fost împrăştiate în ziua cea înnorată şi întunecată.