Datând standardele de reducere,

De asemenea, consumatorii şi beneficiarii aşteaptă tot mai mult sisteme de referinţă în domeniul standardizării şi al certificării care să contribuie direct la creşterea calităţii şi securităţii noilor produse şi servicii care apar pe piaţă. Solicitările provin de la diverşi factori socio-economici care vor să dispună de sisteme de referinţă validate, care să le permită să se remarce ca activitate, pe plan naţional, apoi european. Totuşi, anumite probleme persistă. Ministrul Economiei şi Comerţului, prin reprezentanţii săi, stabileşte politica, strategia neţională şi modul de implicare a autorităţilor de stat în domeniul standardizării naţionale.

Contact Standardizare Standardizarea reprezintă activitate prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potenţiale, prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate, urmărind obţinerea unui grad optim de ordine întru-un context dat. Această activitate constă în particular în elaborarea, difuzarea şi punerea în aplicare a standardelor.

Contact Standardizare Standardizarea reprezintă activitate prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potenţiale, prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate, urmărind obţinerea unui grad optim de ordine întru-un context dat. Această activitate constă în particular în elaborarea, difuzarea şi punerea în aplicare a standardelor.

Principala sarcină a standardizării este de a sprijini forţele armate ale României în vederea creşterii interoperabilităţii şi reducerii riscurilor asociate în domeniile operaţional, tehnic şi al schimbului de informaţii, extinderii capacităţii forţelor de apărare aliate, de a se instrui şi opera împreună în mod eficient pentru îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor asumate.

datând standardele de reducere

Efortul standardizării este focalizat pe creşterea transparenţei şi comunitatea standardelor utilizate în domeniul tehnic, în achiziţiile pentru apărare, pentru creşterea interoperabilităţii, menţinerea compatibilităţii, interschimbabilităţii sau comunităţii conceptelor, doctrinelor, procedurilor, echipamentelor, proiectării şi reducerea costurilor de achiziţie. Obiectivul specific al standardizării este de a asigura aptitudinea de utilizare a unui produs, proces sau serviciu.

Standardul reprezintă documentul stabilit prin consens şi aprobat de către un organism recunoscut, care furnizează pentru utilizări comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul realizării unui grad optim de ordine într-un context dat. Standardele trebuie să se bazeze pe rezultatele conjugate ale ştiinţei, tehnologiei, experienţei şi lecţiilor învăţate şi să aibă drept scop promovarea avantajelor optime ale comunităţii.

datând standardele de reducere

În domeniul operaţional al standardizării, există 5 cinci structuri ale domeniului operaţional: întrunit, maritim, terestru, aerian şi medical. Tehnic - Documente de standardizare NATO care specifică cerinţele tehnice comune materialelor pe timpul duratei lor datând standardele de reducere viaţă.

Domeniul tehnic poate cuprinde sisteme complete, incluzând sistemele de consultare, comandă şi control C3sisteme şi sub-sistemele de armament, interfeţe, ansambluri, componente, părţi de rezervă şi consumabile, inclusiv muniţii, combustibili şi rezerve materiale.

Administrative - Documente de standardizare NATO care facilitează administrarea Alianţei în diferite sfere de acţiune incluzând, dar nu este limitat la, terminologie, finanţe, resurse umane şi grade militare.

Obiectivele României în activitatea de standardizare în vederea integrării în Uniunea Europeană 1. Standardizarea naţională în contextul economic din România 2. Semnificaţia standardelor europene pentru economiile ţărilor candidate 3. ASRO în contextul standardizării europene şi internaţionale 4. Standardizarea — beneficii pentru factorii implicaţi o Industrie şi economie în general o Consumatori 7.

Interoperabilitatea reprezintă capacitatea de a acţiona împreună, coerent, eficace şi eficient în scopul realizării obiectivelor tactice, operaţionale şi strategice aliate. Nivelurile de standardizare prin care se realizează interoperabilitatea sunt: Compatibilitatea - capacitatea produselor, proceselor şi serviciilor de datând standardele de reducere fi utilizate împreună, în situaţii specificate pentru a îndeplini condiţiile respective fără o interacţiune inacceptabilă.

datând standardele de reducere

Interschimbabilitatea - proprietatea unui produs, proces sau serviciu de a fi folosit în locul altuia pentru a satisface aceleaşi condiţii. Comunitatea - nivelul de standardizare obţinut atunci când sunt folosite aceleaşi doctrine, proceduri sau echipamente.

datând standardele de reducere

Standardizarea naţională în România Începuturile acestei activităţi datează din perioada premergătoare celui de al doilea război mondial, primele standarde cu caracter naţional fiind adoptate în în cadrul Asociaţia Generală a Inginerilor din România AGIR. În anul a luat fiinţă Comisiunea de Standardizare, primul organism naţional de standardizare.

datând standardele de reducere

După o serie de reorganizări ale organismului naţional de standardizare, în a luat fiinţă Institutul Român de Standardizare IRS care a funcţionat până în anul