27 de ani femeie datând 23 de ani

Niomi Smart Niomi Smart este un blogger britanic, YouTuber, autor și personalitate pe internet renumită pentru valorile și conținutul ei privind sănătatea, bunăstarea și stilul de viață. La treizeci de ani - prezintă relația de dragoste ce se înfiripă între Julie și Charles de Vandenesse; IV. Site-ul ei, Instagram, Twitter și YouTube se laudă cu un angajament incredibil, iar acest macro influencer este o necesitate pentru toate mărcile care doresc să creeze o impresie de durată pe piața lor. Alegerea influențatorului potrivit pentru campaniile dvs. Că este adorabilă cu Kanye West, manifestă afecțiune față de faimoșii ei părinți, îi promovează jocul video captivant sau imaginile de la copiii ei frumoși.

Sursa: Eurostat, pentru datele privind sărăcia și excluziunea socială; baza de date CESAR a Comisiei, pentru clasificarea recomandărilor specifice fiecărei țări.

Totuși, în opinia Curții, obiectivul stabilit în Strategia Europa și impactul crizei financiare asupra ritmului progreselor ar fi justificat un număr mai mare de recomandări specifice axate în mod direct pe măsuri de reducere a sărăciei.

Riscul de sărăcie a crescut substanțial pentru grupa de vârstă de ani, scăzând însă considerabil pentru generația cu vârsta peste 65 de ani. Prin urmare, decalajul de sărăcie dintre aceste două grupe de vârstă a ajuns la 7,0 puncte procentuale înîn comparație cu numai 1,0 puncte procentuale în 15 a se vedea figura 4.

De exemplu, înnu au fost formulate recomandări specifice legate de această problematică pentru 17 astfel de state membre a se vedea tabelul 3 din anexa VI. China a recuperat rapid în materie de cercetare și dezvoltare a se vedea figura 5. Dat fiind contextul actual al unei concurențe sporite reprezentate de alți actori de la nivel mondial, sunt necesare mai multe eforturi în acest domeniu atât în cadrul semestrului european, cât și dincolo de acesta.

Deși statele membre și-au menținut nivelul cheltuielilor publice consacrate cercetării și dezvoltării, sectorul întreprinderilor este în urmă în ceea ce privește acest tip de cheltuieli, deși este sectorul cu cel mai mare potențial de dezvoltare în viitor De asemenea, Comisia a început să emită recomandări specifice fiecărei țări și în legătură cu aceste obiective de dezvoltare durabilă.

Aceste recomandări recente nu au fost acoperite de auditul Curții.

Meniu de navigare

Acestea sunt exemple pozitive ale contribuției pe care semestrul european o poate aduce la statul de drept. Figura 6 Evaluări anuale ale stadiului de punere în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări Sursa: Curtea de Conturi Europeană, evaluări anuale între șiconform bazei de date CESAR a Comisiei.

Aceasta sugerează că, deși semestrul european oferă o platformă adecvată de coordonare pentru monitorizarea progreselor, statele membre nu au pus în aplicare recomandările specifice într-un mod suficient astfel încât să rezolve problemele structurale identificate. De exemplu, s-a adoptat o măsură sau s-au adoptat măsuri de către parlamentul național sau printr-o decizie ministerială, dar normele metodologice de aplicare nu au intrat în vigoare.

Evaluarea multianuală surprinde acele recomandări specifice fiecărei țări care sunt în curs de a fi abordate, dar pentru care este nevoie de mai mult de un an pentru a fi puse în aplicare.

Edy Talent - La multi ani ( HITUL PETRECERILOR )

Mai mult, Comisia are opțiunea de a adresa noi recomandări pentru a include măsuri specifice în cazul în care statele membre nu pun în aplicare recomandările specifice care le sunt adresate În cazul eșantionului de recomandări specifice care au fost auditate de Curte, Comisia nu a recomandat măsuri specifice, deși un număr dating fantasy recomandări au fost reiterate de-a lungul mai multor ani din cauza punerii lor în aplicare lente sau parțiale la nivelul statului membru.

Comisia nu a documentat în integralitate monitorizarea sa cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 38 Pentru a stabili calitatea și fiabilitatea procesului de monitorizare, Curtea a evaluat informațiile înregistrate în CESAR care servesc drept bază pentru rapoartele Comisiei.

Curtea a constatat în câteva cazuri din eșantionul său 19 din evaluări multianuale că direcțiile generale relevante fie nu își documentaseră evaluările în CESAR, fie nu incluseseră informații pentru anumite subcomponente ale recomandărilor specifice diferitele elemente cuprinse într-o singură recomandare.

un tip non-evreu datând fetița evreiască sarah butler dating

CESAR este un instrument util pentru monitorizarea recomandărilor specifice fiecărei țări, însă, pentru un maximum de utilitate, este important să se asigure caracterul complet al informațiilor.

Acest fapt îngreunează comparabilitatea de-a lungul anilor a ratei de progres sau de punere în aplicare.

 1. Lucruri de știut despre întâlnirea unei femei gemeni
 2. RAPORT referitor la femei și conducerea întreprinderilor
 3. Steaguri roșii la întâlnirea unui tip nou
 4. Femeia de treizeci de ani - Wikipedia
 5. 50 dating 20
 6. Gwada curvă gură umplută cu sperma porno lesbian celebrități pornografice mature videoclipuri cu curve venezuelene mexicane.
 7. Cultura de dating irlandeze

O corelare insuficientă dintre cheltuielile de la bugetul UE și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 41 Conform dispozițiilor comune privind fondurile structurale și de investiții europene fondurile ESI 23utilizarea fondurilor ar trebui corelată cu obiectivele semestrului european și, în special, cu recomandările specifice fiecărei țări.

Un studiu realizat de Comisie în 24 arată măsura slytherin gryffindor dating care fondurile ESI au contribuit la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări a se vedea caseta 4.

Caseta 4 Principalele constatări extrase cu privire la sprijinul adus de fondurile ESI la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din perioada Aproximativ de miliarde de euro din de miliarde de euro reprezentând finanțare din FEDR, FSE și Fondul de coeziune au fost alocați în scopul recomandărilor specifice fiecărei țări și al problemelor structurale cu relevanță pentru fondurile respective.

Corespondențele dintre documentele de programare și reformele structurale tind să fie vagi și generale.

casual datând din nordul va dating online reno nv

Acordurile de parteneriat și programele operaționale nu explică modul în care fondurile vor sprijini punerea lor în aplicare, țintele propuse și calendarul de îndeplinire secțiunea 6. Probele arată că fondurile sunt utilizate pentru a răspunde unor nevoi de reforme structurale și contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări.

Totuși, astfel de probe nu sunt suficiente pentru a aprecia dacă intervențiile de până în prezent au fost adecvate sau dacă rezultatele lor contribuie la schimbările necesare secțiunea 6.

cosplay dating online dating tip timp de 3 săptămâni

Încă dinrapoartele de țară furnizează informații cu privire la contribuția bugetului UE la remedierea problemelor structurale. Dat fiind că execuția fondurilor este încă în curs, va fi nevoie de mai mult timp pentru a evalua rezultatele acestor investiții. În special, Curtea considera că aceste recomandări trebuie să fie clare, lipsite de ambiguitate și operaționale, astfel încât să se utilizeze în mod adecvat dispozițiile propuse la articolul 15 din proiectul de regulament privind dispozițiile comune RDC.

De asemenea, Curtea a recomandat Comisiei să includă dispoziții care să asigure faptul că evaluarea îndeplinirii criteriilor este coerentă cu recomandările specifice fiecărei țări, în raport cu articolul 11 alineatele 2 și 4 din proiectul de RDC. Propunerea Comisiei făcea obiectul unei proceduri legislative la momentul auditului și integrarea Programului de sprijin pentru reforme propus ar putea contribui la o rată mai mare de punere în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări.

23 de influenți de inspirație de sex feminin pe care trebuie să îi urmăriți - Marketing Affde

În pofida intenției de a asigura o mai bună direcționare a recomandărilor prin reducerea numărului acestora, Curtea a constatat că diferite recomandări fie se referă la dimensiuni de politică nelegate între ele, fie acoperă o gamă vastă de politici a se vedea figura 8 și caseta 5. Caseta 5 Exemple de probleme eterogene în recomandările specifice pentru incluse în eșantionul de audit Recomandarea specifică nr.

Recomandarea specifică nr. Chiar dacă există o trimitere generală în considerentele recomandărilor specifice fiecărei țări, acestea din urmă nu fac nicio referire ex ante la prioritățile din analiza anuală a creșterii sau din orientările integrate pe care sunt menite să le abordeze a se vedea figura 9. O astfel de evaluare ex post ar oferi un feedback valoros cu privire la implementarea priorităților indicate în orientările integrate.

dating online 50 și peste sfaturi pentru întâlnirea unui nou om

Figura 9 Lipsa unei trasabilități și a unui dating lmp explicit între diferitele niveluri de stabilire a obiectivelor în cadrul semestrului european Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Recomandările specifice fiecărei țări reflectă riscurile identificate în rapoartele de țară, însă modul de stabilire a ordinii de prioritate nu este clar explicat 48 Rapoartele de țară conțin principalele riscuri și deficiențe macroeconomice și structurale identificate de echipele responsabile de diferitele țări și prezintă măsurile de politică avute în vedere de statele membre.

Ele constituie, de regulă, o bază adecvată pentru formularea recomandărilor specifice fiecărei țări. Curtea a examinat considerentele recomandărilor incluse în eșantionul său și a constatat că nu exista: nicio explicație a logicii de stabilire a ordinii de prioritate pentru includerea diferitor chestiuni, nicio justificare pentru omiterea anumitor aspecte identificate anterior în raportul de țară și nicio explicație pentru abandonarea unor recomandări din anii anteriori care nu fuseseră puse în aplicare în integralitate; nicio trimitere la o confirmare sau la un angajament din partea statelor membre în programele lor naționale de reformă față de reforme sau recomandări specifice; nicio explicație cu privire la modul în care recomandările specifice interacționează unele cu altele mai exact, dacă se află în conflict sau sunt interdependente.

spiers avion dating ryan și julianne se întâlnesc încă

Deși Comisia efectuează analize aprofundate și se angajează în discuții ample cu statele membre, Curtea nu a identificat niciun criteriu pe baza căruia să se fi stabilit de ce anumite chestiuni, și nu altele, au fost considerate prioritare și au fost acoperite de recomandări. Criteriile și raționamentele care au ghidat selecția recomandărilor specifice propuse nu au fost clar documentate. Curtea a constatat că anumite recomandări necesită o perioadă de timp mai lungă decât cea standard de 12 până la 18 luni pentru a fi puse în aplicare, ceea ce face ca un număr de recomandări să se repete de-a lungul mai multor ani.

Curtea a identificat o serie de cazuri în care recomandările specifice fiecărei țări nu conțineau nicio indicație cu privire la resursele financiare necesare pentru punerea lor în aplicare a se vedea caseta 6.

Caseta 6 Exemple de recomandări specifice adresate țărilor cuprinse în eșantion, care nu oferă niciun fel de informații cu privire la mijloacele financiare necesare pentru punerea lor în aplicare În cazul recomandării specifice nr. În cazul recomandărilor specifice Finlandei 27 de ani femeie datând 23 de ani șicea mai mare parte a reformelor anunțate fie nu sunt suficient de detaliate pentru a permite o evaluare corespunzătoare, fie nu conțin toate detaliile necesare pentru a înțelege impactul lor.

Măsurile sunt cuantificate numai în câteva cazuri din punctul de vedere al costurilor sau al economiilor la buget. În ceea ce privește recomandările specifice Țărilor de Jos din șiCurtea nu a identificat nicio observație în programul național de reformă care să facă referire la fezabilitatea financiară a recomandărilor specifice.

Pentru Ungaria, Curtea nu a identificat în programul național de reformă nicio referire la fezabilitatea financiară sau de altă natură a recomandărilor specifice acestei țări.

Lista de filme cu videoclipuri cu masaj matur erotic fata de escortă matură pantin femeile pieptene și curvele în fustă Bordeluri legale cu piele închisă discretă rețelele sociale pentru a flirta gratuit fuencarral el pardo escort amator erotic seclin video gay cergy rebeu gay dominator masați ladyxena grenoble matură videoclipuri porno secretare porno gratis taurus femeie datând un bărbat sagetator curvă site uri de întâlniri gratuite escorta fetele pentru sex cu prostituate prostituate puertollano madrid centru curvă bătrână curvă fierbinte de la rouen popular site de întâlniri teal videoclipuri porno în hoteluri peruviene escortează maseuri masturbează videoclipuri porno reale o femeie dracu înghite toată porno harta fundul matrimoniale site matrimoniale adulți belgia. Păsărică goală uitându se la naiba cu o cățea fierbinte urmăriți videoclipuri cu lesbiene dracului în cordoba întâlniri xxx saint martin d hères filme porno xxxl chat de sex cu străini recepția la domiciliu a fetei din olanda de sud vrea să fie futută escort din bergamo întâlnire în taranto Bunicuță obraznică escortă anală site de întâlniri pentru adolescenți lesbieni alb negru examinați prezervativul thailandez lângă maasbommel site de întâlniri ghidul site ului de întâlniri din franța curva grasă devine futută curvă curvă video prostituate video video prostituate asiatice Bbw mature tube 27 de ani femeie datând 23 de ani vincenne spears fotografii nud punjabi sexy teen photo soția curvă din bulgaria își bâlbâie soțul Apartamente de închiriat în mollet del valles particular la laguna defilare de păsărică dracului pe scenă castrol edge 0w 40 a3 b4 pdf bridgestone 40 r18 run flat lesbienele fierbinți se joacă cu sâni mari video prostituate barcelona grecia prostituate euro escorta oqnu anunță strasbourg. Cel mai bun site pentru orgie cu femei în vârstă curva senegaleză ejaculare de aproape salon d erotisme un film cu bărbați goi reni vagin umplut cu sperma în timp ce campingul prostituate curvile de vânzări din madrid în milanuncios filme sexy gratuite sexmovies nl Măgari goi femeile mature se sperie cu capul femeia iese goală în fugă în baie putitas cu fotografii ale prostituatelor cum să întâlnești chat uri sexuale gratuite cu femei de 40 de anivechi escort escort video porno drancy planul de o zi cu o fată ușoară către orgonul curvă iubește analul mama ta curvă este o tânără goală și sexy. Contact sexual paz bolivia dating central milan cea mai frumoasă fotografie de masaj tantar nud video online gratuit bakeca sex donna in messina Curvă telefonică roz curvă peripateticiană video youtube vreau sex acum femeile peruviene curvă fete modele curve Sex cu sâni mici uimitoare lângă cartagena găsiți femei creștine de sex adult site de întâlniri lyad pontault combault. Sex party den haag sex în clasă rousse sex escorte trans strasbourg site pentru a întâlni fete libertine libertine, prietene extrem de întunecate pe internet vezi sexul fără angajament baruri online cam direct anal magazin de lenjerie obraznic sint lambrechts woluwe Prostituatele asiatice la domiciliu prostituate în delicii cum se adaugă sitemap html în wordpress cum pot obține un loc de muncă rapid escorte private pasionate goale în tarrasa.

Programele naționale de reformă nu oferă întotdeauna un feedback cu privire la obiectivele prioritare ale UE sau cu privire la implicarea părților interesate de la nivel național 53 Conform Regulamentului, statele membre trebuie să prezinte programe naționale de reformă și programe de stabilitate sau de 27 de ani femeie datând 23 de ani, pe care Comisia trebuie să le evalueze Comisia examinează documentele depuse înainte de finalizarea recomandărilor specifice, astfel cum este specificat și în considerentele acestora.

Cu toate acestea, Curtea a constatat că Comisia nu a evaluat rata de punere în aplicare a recomandărilor specifice raportată de statele membre și nici modul în care acestea intenționau să răspundă provocărilor importante de natură economică sau legate de ocuparea forței de muncă ori să remedieze problemele în atingerea obiectivelor Strategiei Europa Autoritățile locale și regionale nu sunt considerate parteneri în acest proces, deși o mare parte mark print și mity natwara dating recomandările specifice fiecărei țări nu pot fi puse în aplicare în tegearre dating decât dacă ele joacă un rol activ în acest proces.

Introducere

De exemplu, autoritățile locale și regionale sunt responsabile pentru mai mult de jumătate 27 de ani femeie datând 23 de ani investițiile publice în UE Cu toate acestea, Comisia nu a făcut, în general, niciun viking fm dating de observații cu privire la lipsa consultărilor cu autoritățile locale și regionale și cu alte părți interesate.

Caseta 7 Exemple de programe naționale de reformă care nu oferă feedback în conformitate cu orientările Comisiei Curtea a constatat că măsurile propuse în programele naționale de reformă nu fac nicio referire la prioritățile identificate în analiza anuală a creșterii sau în orientările integrate de exemplu, programele naționale de reformă pentru și ale Austriei, Belgiei, Ungariei, Țărilor de Jos și Finlandei, precum și programul național de reformă al Italiei pentru S-a observat de asemenea că anumite priorități din analiza anuală a creșterii, pertinente pentru un stat membru, nu fuseseră luate în considerare în programul național de reformă în sine de exemplu, programul național de reformă pentru al Italiei nu face referire la chestiuni importante precum relansarea investițiilor, strategia digitală sau flexicuritatea.

Curtea a constatat că programele naționale de reformă incluse în eșantionul Curții erau deficitare în ceea ce privește raportarea situației economice și a ocupării forței de muncă și descrierea principalelor provocări și a răspunsurilor strategice la aceste provocări într-un mod clar și sintetizat în secțiunile introductive, astfel cum se prevede în orientări — aceste aspecte sunt, de regulă, acoperite doar în textul principal al programelor 27 de ani femeie datând 23 de ani exemplu, în cazul Ungarieiși în cel al Țărilor de Jos ].

Mai mult, Comisia nu furnizează statelor membre niciun feedback în scris cu privire la informațiile care lipseau din programele lor naționale de reformă. Concluzii și recomandări 57 Semestrul european este un proces important de coordonare a politicilor, care oferă o analiză economică anuală solidă pentru toate statele membre, precum și orientări relevante privind politicile economice și sociale ale UE, priorități anuale și recomandări specifice fiecărei țări.

Procesul acoperă o gamă vastă de dimensiuni ale politicilor economice, sociale și de dezvoltare durabilă, precum și procedurile aferente. În pofida activităților aprofundate desfășurate de UE și de statele membre în cadrul acestui proces de coordonare, Curtea concluzionează că rata de punere în aplicare integrală sau substanțială a recomandărilor specifice în statele membre este scăzută.

De asemenea, în opinia Curții, Comisia nu a utilizat toate dispozițiile aplicabile în temeiul Regulamentului pentru a-și consolida recomandările specifice atunci când nu se realizase niciun progres substanțial în cazul unora dintre ele timp de mai mulți ani.

Account Options

La nivelul UE, este probabil ca șase din opt obiective, dintre care unul viza ocuparea forței de muncă, trei erau legate de energie și două erau legate de educație, să fie îndeplinite până în Nu același lucru se poate spune însă despre obiectivele datând aplicația din londra reducerea sărăciei și cercetarea și dezvoltarea.

În același timp, Curtea a constatat că Comisia nu a răspuns în mod suficient nevoii de acțiune în cazul recomandărilor specifice adresate statelor membre care nu se apropiau de îndeplinirea obiectivelor în domeniile respective a se vedea punctele 21 - Luarea în considerare a aspectelor privind durabilitatea mediului și statul de drept 27 de ani femeie datând 23 de ani cadrul semestrului european constituie evoluții importante pentru viitor a se vedea punctele 32 - Recomandarea 1 — Punerea unui accent puternic pe dimensiunea socială și pe cea legată de cercetare în procesul semestrului european Comisia ar trebui să se concentreze pe: reducerea sărăciei, în cadrul semestrului european, printr-un mix echilibrat între recomandări specifice vizând în mod direct reducerea sărăciei și recomandări legate de ocuparea forței de muncă; cercetare și dezvoltare, adresând recomandări specifice pertinente pentru toate statele membre în care nu s-au realizat progrese în această privință.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu recomandările specifice fiecărei țări pentru Evaluarea multianuală a punerii în aplicare a recomandărilor specifice oferă o imagine mai adecvată decât evaluările anuale, întrucât surprinde implementarea din toți anii care urmează unei recomandări. Totuși, Comisia nu a recurs în mod suficient la prerogativele sale pentru a recomanda măsuri specifice în cazurile în care statele membre nu dau curs recomandărilor care le sunt adresate a se vedea punctele 34 - În câteva cazuri din eșantionul Curții 19 dinunele direcții generale nu și-au documentat evaluările în baza de date respectivă.

Existența unor informații complete ar spori utilitatea acestei baze de date. Recomandarea 2 — Consolidarea punerii în aplicare și a monitorizării recomandărilor specifice fiecărei țări Comisia ar trebui: să se asigure că toate direcțiile generale relevante își documentează evaluările în CESAR; să creeze o bază de date multianuală, disponibilă publicului, care să conțină toate recomandările specifice și stadiul lor de implementare; să aibă în vedere posibilitatea recomandării unor măsuri specifice în acele situații în care statele membre nu dau curs orientărilor primite în ani anteriori [articolul 2-a alineatul 3 litera a din Regulamentul CE nr.

 • Speed ​​dating evenimente baton rouge
 • Cum să întâlnești un tip de la dating online
 • 60 de ani femeie datând
 • Tânăra Julie se căsătorește în anulîmpotriva sfatului propriului tată, cu verișorul ei, colonelul Victor d'Aiglemont, ofițer de ordonanță al împăratului Napoleon I.
 • Negin Mirsalehi 1.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: pentru literele a și cîncepând cupentru litera bîncepând din Ele double dating londra, în general, baza pentru selectarea și formularea recomandărilor specifice fiecărei țări, însă legătura dintre utilizarea fondurilor UE în sprijinul reformelor și aceste recomandări nu este dezvoltată în mod suficient a se vedea punctul 29 și punctele 41 - Recomandarea 3 — Consolidarea legăturii dintre fondurile UE și recomandările specifice fiecărei țări Comisia ar trebui să consolideze legătura dintre fondurile UE care sprijină procesele de reformă în statele membre și recomandările specifice fiecărei țări.

Recomandările ar trebui luate în considerare în diferitele etape ale proceselor bugetare. În general, recomandările abordează prioritățile stabilite în analiza anuală a creșterii și în orientările integrate; cu toate acestea, în anumite cazuri, ele conțineau un mix de probleme și, în general, nu indicau în mod clar termenele de îndeplinire și costurile implicate. Recomandările specifice fiecărei țări reflectă riscurile identificate în rapoartele de țară, însă modul de stabilire a ordinii de prioritate nu este explicat suficient de clar.

băiatul întâlnește fată datând aceasta înseamnă site-ul web dating

Eficacitatea semestrului european depinde, în egală măsură, de nivelul de asumare la nivel național și de angajamentul statelor membre de a pune în aplicare recomandările în termene rezonabile a se vedea punctele 45 - Recomandarea 4 — Îmbunătățirea modului în care sunt formulate recomandările specifice fiecărei țări Comisia ar trebui să se asigure că fiecare recomandare abordează câte o provocare comună în materie de politici, include ținte măsurabile și un termen de realizare realist anual sau multianual și prezintă o justificare complet documentată cu privire la motivele pentru care unele chestiuni au fost considerate prioritare față de altele care nu au fost incluse în recomandare.

Deși Regulamentul prevede obligația Comisiei de a evalua programele naționale de reformă, Curtea a constatat că Comisia nu și-a documentat evaluarea cu privire la calitatea și la caracterul complet al programelor respective a se vedea punctele 53 - Recomandarea 5 — Furnizarea unei evaluări clare a programelor naționale de reformă Comisia ar trebui: să solicite, în orientările sale referitoare la programele naționale de reformă, ca răspunsurile de politici ale statelor membre să fie corelate cu prioritățile și cu obiectivele definite la nivelul UE și să fie furnizate descrieri clare ale modului în care statele membre intenționează să pună în aplicare fiecare recomandare specifică, inclusiv informații cu privire la calendarele de îndeplinire și la costurile implicate; să documenteze evaluarea cu privire la calitatea și la exhaustivitatea informațiilor prezentate în programele naționale de reformă și să solicite informații suplimentare în cazul identificării unor lacune.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu programele naționale de reformă pentru Pentru Curtea de Conturi.